Hestemakrel

Hestemakrel
Hestemakrellen ligner lidt en almindelig makrel, men gat- og rygfinnen på makrellen er længere end hos hestemakrellen. Den kan blive op til 40 centimeter og kan veje 1,6 kilo. Den findes i store dele af det østlige Atlanterhavet, fra Sydafrika til Nordnorge. I de danske farvande indtil omkring Bornholm, hvilket har noget med saltholdigheden at gøre (ovre ved Bornholm er der ikke særlig meget salt.) Det er en stimefisk som lever ned til 100 meters dybde, dog dybere om vinteren, hvor den spiser krebsdyr og småfisk, som lever på bunden. Om sommeren spiser den pelagiske krebsdyr og småfisk. Den gyder om sommeren i vores farvande. En hun kan gyde op til 40.000 æg pr. gydning. ungerne er pegaliske, og er specielt kendt for at svømme rundt mellem fangearmene hos brandmænd, hvor de æder plankton. De kan spises, men de er dog ikke lige så gode som makrellen.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”